biểu ngữ

Lịch sử

 • 2022
  2022
  Đối mặt với tương lai
  Trở thành nhà cung cấp vật liệu đặc biệt toàn cầu với quyền sở hữu trí tuệ độc lập và thương hiệu nổi tiếng.
 • 2019
  2019
  Fudi và Cao đẳng kỹ thuật và dạy nghề hàng không Thành Đô đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược lâu dài, có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển của ngành hàng không, tên lửa, ô tô hiện đại và các ngành công nghệ tiên tiến khác của nước ta.
 • 2018
  2018
  Công ty đã đạt được chứng chỉ thực hiện tiêu chuẩn sở hữu trí tuệ.
 • 2017
  2017
  Công ty đã đạt được chứng chỉ Doanh nghiệp công nghệ cao quốc gia.
 • 2016
  2016
  Công ty được đưa vào Doanh nghiệp thí điểm về quyền sở hữu trí tuệ.
 • 2015
  2015
  Công ty Fudi được đưa vào danh sách Doanh nghiệp mới được phê duyệt.
 • 2006
  2006
  Công ty mở rộng năng lực sản xuất và thêm hai bộ máy trộn nội bộ.
 • 2004
  2004
  Công ty đã nhận được chứng chỉ ISO 9001 và giành được nhiều lời khen ngợi khác nhau.
 • 1998
  1998
  Công ty Fudi được thành lập.